Kajian Kepuasan Pekerja Bagi Siri 1 Tahun 2013
telah tamat dan telah dilaksanakan dengan jayanya.

Kerjasama pihak Tuan/Puan dalam menjayakan kajian ini
amatlah dihargai. Sekian, terima kasih.