SELAMAT DATANG KE SISTEM KAJIAN SOAL SELIDIK KEPERLUAN LATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN BAGI SEKTOR AWAM 2014

 

Kajian Soal Selidik ini adalah bertujuan mengumpul data serta mengkaji keperluan latihan kakitangan di Jabatan / Bahagian / Cawangan. Hasil Analisis akan digunakan untuk merangka Pelan Latihan Awam Jabatan / Bahagian / Unit bagi tahun 2014 serta bagi tujuan penambahbaikan kepada Pelan Operasi Latihan Kementerian Pertahanan agar dapat membantu mempertingkatkan kemahiran, kompetensi serta sikap warga kerja MinDef dalam menjalankan tugas dengan cemerlang. Tuan/puan diminta menjawab semua soalan di ruangan KEPERLUAN LATIHAN dan TAHAP PENGUASAAN

 

Gred 1-26
Gred 27-48
Keperluan Latihan
Tahap Penguasaan
Keperluan Latihan
Tahap Penguasaan